Het plan

Het plan is uitgewerkt volgens de kaders van de structuurvisie die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld en volgens de kaders van de ontwikkelvisie die voormalig eigenaar GGZ Oost Brabant samen met de gemeente heeft opgesteld voor de prijsvraag waarvan Van Wanrooij Projectontwikkeling als winnaar uit de bus is gekomen.

Voor alle betrokken partijen en belanghebbenden, inclusief de omwonenden, is het duidelijk dat de kracht, de schoonheid en het openbare karakter van Coudewater behouden moeten blijven. Dat staat in alle plannen van VOF Land van Coudewater dan ook centraal. Het bestaande landschap is dan ook leidend in deze plannen. Waardevolle gebouwen en al het monumentaal groen blijven dan natuurlijk ook. Uiteraard zouden we bijna willen zeggen. Dit rijke bezit wordt juist de basis van de nieuwe ontwikkelingen. Dat geldt zowel voor het landschap als wel voor de eerste ideeën rondom architectuur van nieuwbouw op Coudewater.

Zo heeft de landschapsarchitect het plan om de oude entree en de diverse zichtlijnen in ere te herstellen. Natuurlijk hoort daar de overtuiging bij dat wandelaars en fietsers voorrang hebben en auto’s niet meer dan bescheiden gasten zijn. En dat betekent dat de wandel- en fietspaden voor iedereen toegankelijk blijven en auto’s grotendeels uit het zicht geparkeerd gaan worden.

Er worden op Land van Coudewater zo’n 400 nieuwe woningen toegevoegd waarvan ongeveer 250 in appartementsgebouwen. De overige 150 worden grondgebonden woningen. Er blijft dus heel veel ruimte over voor rust en ruimte op het landgoed. Van die 400 woningen zijn er ongeveer 100 bestemd voor sociale verhuur waardoor een mooie differentiatie ontstaat.

De bestaande prachtige gebouwen zijn ook het uitgangspunt bij de toekomstige ontwerpen van de nieuwbouw. Dat geldt voor de woningen maar ook voor bijvoorbeeld de geplande uitbreiding van Milla de Campen. Andere zaken die de aandacht hebben en houden bij de planvorming zijn veiligheid en sociale controle. Al met al een goed begin van Land van Coudewater denken we. Een begin waarbij we eerst naar het landgoed als geheel kijken om daarna de focus te verleggen naar de architectuur van de nieuwe bebouwing en op nieuwe functies. Wordt vervolgd dus.