Contact

Maarten Pieters
Broekstraat 2
5386 KD Geffen
+31 73 53 40 400
+31 (0)6 55 15 10 13
maarten@landvancoudewater.nl

De nieuwe eigenaren van Land van Coudewater hebben de uitdrukkelijke bedoeling om vanaf nu met belangstellenden ‘in gesprek’ te blijven over de voortgang. U kunt alle nieuws volgen via de website landvancoudewater.nl. Maar we zijn ook van plan om over diverse onderwerpen in gesprek te gaan. Met inloopavonden maar ook bijvoorbeeld door middel van wandelingen met uitleg over een bepaald onderwerp of door gesprekken met wijkraden of via de sociale media. Zo beginnen we binnenkort met een Facebookpagina Land van Coudewater waar ook veel nieuws te zien, te lezen en te volgen is. We blijven in gesprek dus.