Circulaire sloop maakt ruimte voor Land van Coudewater

Om ruimte te maken voor de ontwikkeling van het Land van Coudewater is het nodig om bestaande gebouwen op het terrein te slopen. Om misverstanden te voorkomen: alle rijks- en gemeentelijke monumenten en vier andere gebouwen blijven zo als ze zijn.

GGZ Oost Brabant heeft in samenspraak met de VOF Land van Coudewater de opdracht voor de sloopwerkzaamheden gegund aan het bedrijf New Horizon. New Horizon is een bedrijf dat voorop loopt met de ontwikkeling van circulair slopen. Bij deze manier van slopen staat direct hergebruik van zo veel mogelijk materialen voorop. Bij de ontmanteling worden materialen ‘geoogst’ en direct geleverd voor toepassing in nieuwbouw- of renovatieprojecten of tijdelijk opgeslagen.

Materialen die niet meer direct zijn her-te-gebruiken worden verwerkt in nieuwe bouwmaterialen of worden, als dat niet kan, gebruikt als funderingsmateriaal onder wegen. De filosofie en werkwijze van New Horizon sluiten naadloos aan op de ambitie van de VOF om het Land van Coudewater duurzaam te ontwikkelen.

Circulair oogsten van materialen vraagt meer tijd dan de traditionele manier van slopen. De werkzaamheden van New Horizon betreffen een periode van circa 25 weken. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden tot december 2019 duren.

De sloopwerkzaamheden zijn onlangs stil gelegd omdat er onderzocht wordt of de effecten van de sloopwerkzaamheden op de omgeving voldoende in beeld zijn gebracht. Wij wachten met GGZ Oost Brabant de uitkomst van verder onderzoek hiernaar af en kunnen nu nog niet zeggen wanneer New Horizon de werkzaamheden kan hervatten.

Meer in formatie over New Horizon vindt u op www.newhorizon.nl