Land van iedereen!

Land van Coudewater is een rijk gebied. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de 15eeeuw. Land van Coudewater is ook rijk aan groen. Monumentaal groen. En prachtige gebouwen die deels een weerslag zijn van de geschiedenis. Maar het belangrijkste is misschien wel dat Land van Coudewater rijk is aan vrienden. Allemaal mensen die dit gebied in het hart hebben gesloten. Omdat ze er woonden of werkten. Omdat ze vlakbij wonen en er wandelen, joggen of spelen met de kinderen. Of gewoon omdat het zo mooi en rijk is. Dat blijft. Nu en in de toekomst. Want Land van Coudewater is voor iedereen.

Stand van zaken

Het is helaas best lang stil geweest rond landgoed Coudewater. Daar waren goede redenen voor. Maar nu kunnen we open zijn. Van Wanrooij Projectontwikkeling heeft Coudewater aangekocht en gaat het samen met BPD Ontwikkeling tot een plek maken waar iedereen nog steeds blij mee en trots op kan zijn. Zowel verkoper GGZ Oost Brabant als de gemeente ’s-Hertogenbosch staan achter deze mooie plannen. Onderdeel van die plannen is het bouwen van woningen. Die zijn ten eerste hard nodig in onze stad. En ten tweede maakt het bouwen van huizen ook het behoud van het rijke karakter van Coudewater mogelijk. Nog los van de verkoopprijs die GGZ Oost Brabant bedongen heeft. Uiteraard met de bedoeling dit in de zorg voor de patiënten te investeren. Maar er zijn meer dingen die u eigenlijk moet weten.

Zo groen blijft Land van Coudewater.

Er zijn best veel mensen met zorgen over de hoeveelheid bebouwing die op Land van Coudewater gaat komen. Dat snappen we maar we kunnen die zorgen ook gelijk wegnemen. We weten namelijk nu al dat als over een paar jaar alle woningen zijn gebouwd er minder vierkante meters zijn bebouwd dan nu het geval is. Meer ruimte voor groen en minder voor stenen dus. Dat kan natuurlijk alleen als er van de huidige gebouwen ook een en ander verdwijnt. Dit betreft voor het grootste deel gebouwen die niet fraai, onpraktisch of simpelweg niet bruikbaar meer zijn. Waardevolle en monumentale gebouwen blijven natuurlijk gewoon staan. Die koesteren we juist.

We blijven in gesprek.

De nieuwe eigenaren van Land van Coudewater hebben de uitdrukkelijke bedoeling om vanaf nu met belangstellenden ‘in gesprek’ te blijven over de voortgang. U kunt alle nieuws volgen via de website landvancoudewater.nl. Maar we zijn ook van plan om over diverse onderwerpen in gesprek te gaan. Met inloopavonden maar ook bijvoorbeeld door middel van wandelingen met uitleg over een bepaald onderwerp of door gesprekken met wijkraden of via de sociale media. Zo beginnen we binnenkort met een Facebookpagina Land van Coudewater waar ook veel nieuws te zien, te lezen en te volgen is. We blijven in gesprek dus.

Land van iedereen!

Land van Coudewater is een rijk gebied. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de 15eeeuw. Land van Coudewater is ook rijk aan groen. Monumentaal groen. En prachtige gebouwen die deels een weerslag zijn van de geschiedenis. Maar het belangrijkste is misschien wel dat Land van Coudewater rijk is aan vrienden. Allemaal mensen die dit gebied in het hart hebben gesloten. Omdat ze er woonden of werkten. Omdat ze vlakbij wonen en er wandelen, joggen of spelen met de kinderen. Of gewoon omdat het zo mooi en rijk is. Dat blijft. Nu en in de toekomst. Want Land van Coudewater is voor iedereen.

Stand van zaken

Het is helaas best lang stil geweest rond landgoed Coudewater. Daar waren goede redenen voor. Maar nu kunnen we open zijn. Van Wanrooij Projectontwikkeling heeft Coudewater aangekocht en gaat het samen met BPD Ontwikkeling tot een plek maken waar iedereen nog steeds blij mee en trots op kan zijn. Zowel verkoper GGZ Oost Brabant als de gemeente ’s-Hertogenbosch staan achter deze mooie plannen. Onderdeel van die plannen is het bouwen van woningen. Die zijn ten eerste hard nodig in onze stad. En ten tweede maakt het bouwen van huizen ook het behoud van het rijke karakter van Coudewater mogelijk. Nog los van de verkoopprijs die GGZ Oost Brabant bedongen heeft. Uiteraard met de bedoeling dit in de zorg voor de patiënten te investeren. Maar er zijn meer dingen die u eigenlijk moet weten.

Zo groen blijft Land van Coudewater.

Er zijn best veel mensen met zorgen over de hoeveelheid bebouwing die op Land van Coudewater gaat komen. Dat snappen we maar we kunnen die zorgen ook gelijk wegnemen. We weten namelijk nu al dat als over een paar jaar alle woningen zijn gebouwd er minder vierkante meters zijn bebouwd dan nu het geval is. Meer ruimte voor groen en minder voor stenen dus. Dat kan natuurlijk alleen als er van de huidige gebouwen ook een en ander verdwijnt. Dit betreft voor het grootste deel gebouwen die niet fraai, onpraktisch of simpelweg niet bruikbaar meer zijn. Waardevolle en monumentale gebouwen blijven natuurlijk gewoon staan. Die koesteren we juist.

We blijven in gesprek.

De nieuwe eigenaren van Land van Coudewater hebben de uitdrukkelijke bedoeling om vanaf nu met belangstellenden ‘in gesprek’ te blijven over de voortgang. U kunt alle nieuws volgen via de website landvancoudewater.nl. Maar we zijn ook van plan om over diverse onderwerpen in gesprek te gaan. Met inloopavonden maar ook bijvoorbeeld door middel van wandelingen met uitleg over een bepaald onderwerp of door gesprekken met wijkraden of via de sociale media. Zo beginnen we binnenkort met een Facebookpagina Land van Coudewater waar ook veel nieuws te zien, te lezen en te volgen is. We blijven in gesprek dus.

Land van iedereen!

Land van Coudewater is een rijk gebied. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de 15eeeuw. Land van Coudewater is ook rijk aan groen. Monumentaal groen. En prachtige gebouwen die deels een weerslag zijn van de geschiedenis. Maar het belangrijkste is misschien wel dat Land van Coudewater rijk is aan vrienden. Allemaal mensen die dit gebied in het hart hebben gesloten. Omdat ze er woonden of werkten. Omdat ze vlakbij wonen en er wandelen, joggen of spelen met de kinderen. Of gewoon omdat het zo mooi en rijk is. Dat blijft. Nu en in de toekomst. Want Land van Coudewater is voor iedereen.

Stand van zaken

Het is helaas best lang stil geweest rond landgoed Coudewater. Daar waren goede redenen voor. Maar nu kunnen we open zijn. Van Wanrooij Projectontwikkeling heeft Coudewater aangekocht en gaat het samen met BPD Ontwikkeling tot een plek maken waar iedereen nog steeds blij mee en trots op kan zijn. Zowel verkoper GGZ Oost Brabant als de gemeente ’s-Hertogenbosch staan achter deze mooie plannen. Onderdeel van die plannen is het bouwen van woningen. Die zijn ten eerste hard nodig in onze stad. En ten tweede maakt het bouwen van huizen ook het behoud van het rijke karakter van Coudewater mogelijk. Nog los van de verkoopprijs die GGZ Oost Brabant bedongen heeft. Uiteraard met de bedoeling dit in de zorg voor de patiënten te investeren. Maar er zijn meer dingen die u eigenlijk moet weten.

Zo groen blijft Land van Coudewater.

Er zijn best veel mensen met zorgen over de hoeveelheid bebouwing die op Land van Coudewater gaat komen. Dat snappen we maar we kunnen die zorgen ook gelijk wegnemen. We weten namelijk nu al dat als over een paar jaar alle woningen zijn gebouwd er minder vierkante meters zijn bebouwd dan nu het geval is. Meer ruimte voor groen en minder voor stenen dus. Dat kan natuurlijk alleen als er van de huidige gebouwen ook een en ander verdwijnt. Dit betreft voor het grootste deel gebouwen die niet fraai, onpraktisch of simpelweg niet bruikbaar meer zijn. Waardevolle en monumentale gebouwen blijven natuurlijk gewoon staan. Die koesteren we juist.

We blijven in gesprek.

De nieuwe eigenaren van Land van Coudewater hebben de uitdrukkelijke bedoeling om vanaf nu met belangstellenden ‘in gesprek’ te blijven over de voortgang. U kunt alle nieuws volgen via de website landvancoudewater.nl. Maar we zijn ook van plan om over diverse onderwerpen in gesprek te gaan. Met inloopavonden maar ook bijvoorbeeld door middel van wandelingen met uitleg over een bepaald onderwerp of door gesprekken met wijkraden of via de sociale media. Zo beginnen we binnenkort met een Facebookpagina Land van Coudewater waar ook veel nieuws te zien, te lezen en te volgen is. We blijven in gesprek dus.